นโยบายลดหย่อนภาษีรถยนต์คันแรก ของรัฐบาล

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554โดย รุ่นรถ,ประเภท และ ข้อกำหนดสำหรับมาตรการซื้อรถยนต์คันแรกมีดังต่อไปนี้

1.รถยนต์นั่งไม่เกิน 1500 ซีซี และรถยนต์กระบะ/นั่งกึ้งบรรทุก
2.เป็นรถยนต์ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31ธันวาคม 2555
3.รถผลิตในประเทศ ราคาขายปลีกไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อคัน
4.ผู้ซื้อต้องมีอายุมากกว่า 21 ปีขึ้นไป
5.ต้องมีการครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
6.จะคืนเงินให้เมื่อครอบครองรถยนต์ครบ 1 ปี
7.ได้รับเงินคืนตามจำนวนภาษีสรรพสามิตในแต่ละรุ่น แต่จ่ายไม่เกิน 100,000บาท

แนวทางการดำเนินการคืนเงินสำหรับมาตรการซื้อรถยนต์คันแรก

1.สามารถดูรายละเอียดได้ที่  www.excise.go.th
2.ผู้ซื้อรถยนต์ จะต้องทำสัญญาซื้อขายตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 ถึงวนที่ 31 ธันวาคม 2555
3.ผู้ซื้อจะได้รับเอกสารยืนยันการได้รับสิทธิ์ หรือตรวจสอบรายละเอียดได้จาก www.excise.go.th ภายในสามเดือนนับจากวันที่ยื่นเอกสาร
4.ผู้ซื้อสามารถรับเงินคืน โดยนำคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์ (หลังจากยื่นเอกสารและครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ปี) โดยขอรับเงินคืนที่สำนักงานสรรพสามิตทั่วประเทศ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Copyright © 2011 โตโยต้าแก่นนคร